Apie polikliniką  
  Paslaugos  
  Naujienos  
  Aktualijos  
  Greitoji medicinos pagalba  
  Utenos psichikos dienos stacionaras  
  Svarbi informacija  
  Kontaktai  
  Naudingos nuorodos  
  Korupcijos prevencija  
  Viešieji pirkimai  
  Darbo užmokestis  
  2016 metų veiklos ir finansinė ataskaitos  
  2015 metų veiklos ir finansinė ataskaitos  
  2015 metų tarpinės finansinės ataskaitos  
  Vidaus tvarkos taisyklės  
  Projektai  
    Pranešimas spaudai  
 
 
  P. - 6.45 - 18.00
A. - 6.45 - 18.00
T. - 6.45 - 18.00
K. - 6.45 - 18.00
P. - 6.45 - 18.00
Š. - 8.00 - 11.00
 
 
  Aukštakalnio g. 5,
LT 28151 Utena
Tel.: 8~389 71243, 8~389 73509
Faks. 8~389 63750
  Projektai  
     
 

Europos Sąjungos projektas, kuriame dalyvauja VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras

  

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

 

Projektas Nr. LLI-213 Latvijos ir Lietuvos medikų bei gelbėtojų komandų sąveikos, gebėjimų stiprinimas ir bendrų pavojų mažinimas likviduojant incidentus griuvus pastatui / ResCo

 

     Utenos PSPC projekte numatomos lėšos – 129 020 EUR, ( iš jų 109 667 EUR sudaro ES finansuojamos lėšos).

         Dalyvavimo projekte tikslai ir numatomi rezultatai:                                                                                                          

-          pasirengti laiku ir tinkamai reaguoti sugriuvus pastatui pasienio regione;

-          tobulinti vaikų darželių ir pradinių mokyklų darbuotojų žinias, kaip elgtis įvykus nelaimėms;

-          atnaujinti įrangos bazę ir didinti teikiamų paslaugų apimtis bei kokybę; 

2016 m. rugpjūčio 5 d. pateikta projekto Nr. LLI-213 Latvijos ir Lietuvos medikų bei gelbėtojų komandų sąveikos, gebėjimų stiprinimas ir bendrų pavojų mažinimas likviduojant incidentus griuvus pastatui / ResCo (toliau – Projektas) paraiška.

2017 m. sausio 23-24 dienomis vykusiame 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – Programa) Priežiūros komiteto posėdyje buvo patvirtintas sprendimas skirti Programos finansavimą Projekto įgyvendinimui.

2017 m. kovo 16 d. Latvijos Respublikos Aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija, veikianti kaip Programos Vadovaujančioji institucija (toliau – Programos Vadovaujanti institucija) galutinai patvirtino Europos regioninės plėtros fondo lėšų (473 424,89 Eur) skyrimą Projekto įgyvendinimui.

2017 m. kovo 20 d. Programos Vadovaujančioji institucija ir Projekto pagrindinis partneris Latvijos Greitosios medicininės pagalbos tarnyba pasirašė Paramos sutartį.

2017 m. balandžio 27 d. Daugpilyje (Latvijos Respublika) įvyko Projekto atidarymo renginys. Jame dalyvavo Projekto pagrindinio partnerio – Latvijos Greitosios medicininės pagalbos tarnybos ir Projekto partnerių – Latvijos Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos bei VšĮ „Utenos Pirminės sveikatos priežiūros centras” atstovai, svečiai. Renginio metu buvo aptarti Projekto partnerių įsipareigojimai įgyvendinant Projektą, siekiami tikslai ir laukiami rezultatai.
 
2017 m. gegužės 30 d. Utenos PSPC išsiuntė pranešimą spaudai.

2017 m. birželio 26 d., gavus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento pritarimą dėl tikrintojo tinkamumo, pasirašyta audito paslaugų sutartis su UAB „Audit&Accouting” dėl Projekto pirmo lygio finansinės kontrolės vykdymo

"2017 m. liepos 29 d. laikraštyje "Utenos diena" išspausdintas straipsnis apie pradėtą vykdyti Projektą."

Latvijos Respublikoje 2017 m. spalio 5 d. įvyko Projekto darbo grupių susitikimas. Susitikime dalyvavo du Utenos PSPC darbuotojai. Prieš susitikimą darbo grupių nariai susitiko Kalkūnės miestelyje (Daugpilio regionas).Jame 2018 metų rugpjūčio 21-23 dienomis vyks lauko pratybos, kurių metu keturios Projekte dalyvaujančios institucijos (ugniagesiai gelbėtojai bei medikai iš Daugpilio regiono ir Utenos apskrities) treniruosis bendrai vykdyti gelbėjimo darbus sugriuvus pastatui. Po numatytos  lauko pratybų vietos apžiūros, susitikimo dalyviai nuvyko į Sventę, kur  vyko darbo grupių pasitarimas. Už pratybų organizavimą atsakingos darbo grupės „ResCo” nariai aptarė pratybų planavimo eigą, užduotis, kurios turėtų būti atliktos iki kito darbo grupės susitikimo.  Po šios darbo grupės susitikimo, vyko kitos projekto darbo grupės „Prevencija” susitikimas. Tai jau buvo antras šios grupės susitikimas . Buvo pažymėta, kad pasirengimas prevenciniams renginiams, kurie prasidės 2018 m. balandžio mėnesį, vyksta pagal planą. Buvo aptarti ir tolimesni bendri veiksmai projekte numatytos prevencinės veiklos įgyvendinimui.

2017 m. lapkričio 16 d. UAB „Commercial transport service” VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui pristatė pagal 2017 m. liepos 28 d. su įmone pasirašytą sutartį įsigytą Volkswagen Transporter GMP automobilį su medicinos įranga.

2017 m. lapkričio 9 d. Utenos PSPC iš  pirmojo lygio finansinės kontrolės institucijos UAB „Audit&Accouting” gavo ataskaitą apie Projekto išlaidų teisėtumo bei panaudojimo teisingumą, kuriama patvirtinta, kad visos Projekto pirmojo ataskaitinio laikotarpio metu patirtos išlaidos atitinka Programoje nustatytus reikalavimus.

2018 m. sausio 25 d. Latvijos Respublikos sostinėje Rygoje įvyko seminaras „Kaip tinkamai bendrauti su visuomene“, kurį organizavo Latvijos Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Susitikime dalyvavo trys Utenos PSPC darbuotojai. Pirmojoje seminaro dalyje lektorius iš Rygos universiteto Martinš Daugulis pristatė kalbėjimo viešumoje ypatumus ir pasidalino savo patirtimi šioje srityje. Antrojoje dalyje daugiau dėmesio buvo skirta bendravimui renginiuose, kurie skirti vaikams. Apie vaikus ir jų suvokimą, apie tai, kaip reikėtų bendrauti su vaikais, kad informacija, kurią mes norime jiems pateikti, būtų išgirsta pasakojo Rygos technikos universiteto Humanitarinio instituto profesorius Alvars Baldinš. Pastaroji tema buvo ypač svarbi mūsų darbuotojams, kadangi jau šių metų balandžio mėnesį Utenos PSPC darbuotojai kartu su Utenos APGV pareigūnais  pradės prevencinių renginių ciklą darželiuose ir pradinio ugdymo mokymo įstaigose – jų iš viso šiais metais bus aplankyta dvidešimt. Apsilankymų metu mokymo įstaigų personalas bus mokomas, kaip elgtis atsitikus nelaimei, įstaigoms bus dalinami mokomieji plakatai. Šias ugdymo įstaigas lankantiems vaikams bus dovanojamos spalvinimo knygelės, kurias spalvindami vaikai sužinos, ką reikėtų daryti atsitikus nelaimei. 

 

 

 

 
   Atgal  


 

 
 
   
    © 2002-2004 “Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras”
Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.