Projektas „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Utenos rajone“

VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS         

PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

CENTRAS                                                         

     Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos duomenimis, Lietuvoje per paskutinius 10 metų (2006-2016) sergamumas kvėpavimo organų tuberkulioze, patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai, mažėjo nežymiai: nuo 36,8 atv./100 tūkst. gyventojų 2006 m. iki 31,7 atv./100 tūkst. gyventojų 2016 m. Tuberkuliozė daugeliu atveju yra išgydoma, tačiau būtina griežtai laikytis paskirto gydymo režimo, laiku išgerti visus paskirtus vaistus.

     Tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas (anglų k. – directly observed treatment short course (sutr. DOTS) – Pasaulio sveikatos organizacijos patvirtinta strategija, kurią Pasaulio bankas įvardijo kaip vieną iš ekonomiškai efektyviausių tuberkuliozės kontrolės priemonių, leidžiančių pasiekti geriausių tuberkuliozės (toliau – TB) gydymo rezultatų. DOTS kabinete gydymas gali būti pradėtas intensyvia gydymo faze (gydytojui pulmonologui nusprendus, kad stacionarinis gydymas nebūtinas) arba tęsiamas po stacionarinio gydymo, iki TB sergantis pacientas pasveiks. Utenos rajone 2014 m. buvo užregistruota 9, 2015 m. – 4, 2015 m. – 7 nauji tuberkuliozės atvejai.  Paskutiniu metu gydoma vidutiniškai po 3-4 pacientus iš Utenos rajono.

     Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-R-615 priemonę „Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas” 2018 m. birželio 8 d. Viešoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-91-0004 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Utenos rajone“ Finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto tikslinei asmenų grupei, iš viso 13 asmenų, sergančių tuberkulioze (gydytojui paskyrus ambulatorinį tiesiogiai stebimą trumpo gydymo kursą), bus suteikta socialinė parama: pas dėl rimtų priežasčių negalinčius atvykti į medicinos įstaigą išgerti vaistų dozės tuberkulioze sergančius pacientus, galės nuvykti medicinos personalas bei šiems pacientams bus organizuotas maisto talonų dalijimas.

     Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

     Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2018-06-08 – 2022-06-08.

     Per 2018-2019 metų laikotarpį yra išgydyti 5 pacientai.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-10-12 10:13