VŠĮ UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KLINIKINĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJOS KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI

 • Titulinis
 • Paslaugos
 • Laboratorija
 • VŠĮ UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KLINIKINĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJOS KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI

VŠĮ UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

KLINIKINĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJOS

KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI 

Misija – teikti profesionalias ir kokybiškas laboratorinės diagnostikos paslaugas.

Vizija – diegiant pažangiausias technologijas ir naujausius kokybės standartus tiksliai ir patikimai atlikti laboratorinius tyrimus. 

KLINIKINĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJOS KOKYBĖS POLITIKA 

 • Teikti pacientams ir gydytojams aukščiausios kokybės laboratorines paslaugas.
 • Užtikrinti tikslų ir savalaikį tyrimų atlikimą.
 • Išnaudoti ir taikyti praktikoje turimą ilgametę patirtį.
 • Modernizuoti laboratorinius procesus, diegiant naujausias bei kokybiškiausias technologijas.
 • Išlaikyti darbuotojų aukštą kvalifikaciją, skatinti profesionalumą.
 • Skatinti darbuotojų ištikimybę ir atsidavimą įstaigai;
 • Vengti neatitiktinių darbų bei skundų.
 • Dalyvauti palyginamuosiuose tyrimuose.
 • Atitikti ISO 15189 standarto reikalavimus.
 • Plėtoti ir įgyvendinti kokybės vadybos sistemą ir nuolat gerinti jos rezultatyvumą valdant rizikas.
 • Planuoti rizikų valdymo veiksmus tikslingai parenkant rizikų valdymo galimybes.
 • Atitikti geros profesinės praktikos ir kokybės vadybos sistemos reikalavimus.
 • Teikiant laboratorines paslaugas užtikrinti nuolatinį kokybės gerinimą.
 • Užtikrinti kokybės tikslų realizavimą.
 • Vykdant savo veiklą, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų reikalavimų. 

KLINIKINĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJOS VERTYBĖS 

 • Dėmesys pacientams ir jų sveikatai.
 • Pagarba kiekvienam žmogui, kuri reiškiama santykiuose su kolegomis ir pacientais.
 • Profesionalumas, kokybiškas bet kokios paslaugos atlikimas.
 • Komandinis darbas, bendradarbiavimas, grindžiamas pasitikėjimu ir atsakomybe.
 • Novatoriškumas.
 • Atsakingumas. 

KLINIKINĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJOS TIKSLAI 

 • Akredituoti laboratoriją pagal ISO 15189 standarto reikalavimus.
 • Kelti darbuotojų kvalifikaciją.
 • Aiškiai formuluoti ir skirti užduotis darbuotojams atsižvelgiant į jų kompetenciją, atsakomybės ribas, suteiktus įgaliojimus.
 • Vienyti kolektyvą darbui, diegti tarpusavio pagarbos ir bendradarbiavimo kultūrą, grindžiamą klinikinės diagnostikos laboratorijos vertybėmis.
 • Periodiškai atlikti visuotinius darbuotojų pasitenkinimo tyrimus ir remiantis gautais rezultatais sudaryti gerinimo veiksmų planus ir juos įgyvendinti.
 • Atnaujinti ir diegti pažangiausias laboratorines technologijas.
 • Plėsti atliekamų laboratorinių tyrimų spektrą.
 • Didinti laboratorijos darbo efektyvumą.
 • Gerinti kokybės rodiklius.
 • Nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą ir gerinti jos rezultatyvumą.
 • Prižiūrėti, kad visi klinikinės diagnostikos laboratorijos darbuotojai susipažintų su kokybės vadybos dokumentais ir vykdytų juose nustatytus reikalavimus.

 

 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-01-20 13:14