1996-12-23 Utenos rajono sprendimu, nutarta atskirti pirminę ir antrinę sveikatos priežiūrą, įsteigiant Utenos rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centrą Utenos rajono ligoninės poliklinikos bazėje.

1997-05-01 Utenos rajono tarybai patvirtinus pirminės sveikatos priežiūros centro struktūrą, etatus, įstaiga pradėjo veikti kaip juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir juridinį savarankiškumą. 1997-12-01 įstaiga įregistruojama kaip Viešoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras.

VšĮ Utenos PSPC steigėjas – Utenos rajono taryba.

Pagrindinis įstaigos tikslas – gerinti gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas: šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio - ginekologo, ambulatorinio chirurgo bei odontologo.  Psichikos sveikatos centre teikti psichiatrijos  pagalbą  (diagnozuoti,  gydyti  sutrikusias žmogaus  psichikos   funkcijas,  laiku  perspėti  psichikos  ligų paūmėjimus), padėti  žmogui prisitaikyti prie visuomenės gyvenimo ir į jį grįžti. Utenos psichikos dienos stacionaro paskirtis teikti socialines ir medicinines paslaugas, skatinti pacientų socializacija, stiprinti psichikos negalią turinčių žmonių gebėjimus prisitaikyti prie aplinkos, padėti jiems integruotis į visuomenę.

Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti nespecializuotas, kvalifikuotas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas visiems besikreipiantiems mūsų šalies bei ES piliečiams. Orientuoti įstaigos darbą į paciento poreikius, užtikrinti operatyvų pacientų aptarnavimą įstaigoje.  Siekti darnios įstaigos sveikatos sistemos didžiausią dėmesį skiriant pirminei sveikatos priežiūrai, būtinajai pagalbai ir siuntimų sistemai, tuo užtikrinant tinkamą ir kokybišką sveikatos priežiūrą.

PSPC sudėtyje yra trys ambulatorijos: Užpalių, Tauragnų ir Daugailių, Vyžuonų šeimos medicinos kabinetas ir šešiolika kaimo medicinos punktų.
Čia teikiama pagalba ir paslaugos pagal pirminio sveikatos priežiūros lygio reglamentą, patvirtintą LR Sveikatos apsaugos ministerijos.

Viešoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau Utenos PSPC), kurio steigėjas Utenos rajono savivaldybė, teikia įstatuose numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal centrui suteiktą licenciją:
  • pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros: šeimos medicinos;
  • pirminės psichikos sveikatos priežiūros;
  • Utenos psichikos dienos stacionaro;
  • ambulatorinės slaugos paslaugos namuose;
  • greitosios medicinos pagalbos;
  • akušerio praktikos;
  • slaugos: bendrosios praktikos, bendruomenės.

Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra, t.y. nespecializuotos kvalifikuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos pagal šeimos (bendrosios praktikos gydytojo) ir bendrosios praktikos bei bendruomenės slaugytojo, akušerio medicinos normų reikalavimus ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir pacientų namuose.

Įstaigos misija - teikti kokybiškas, saugias, prieinamas ir atitinkančias pacientų poreikius pirminės sveikatos priežiūros,  psichikos sveikatos ir slaugos paslaugas. Siekti, kad prie įstaigos prisirašę pacientai, dėka medicinos darbuotojų atliekamo profilaktinio ir gydomojo darbo, kuo mažiau turėtų sveikatos problemų.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2022-10-05 12:52