Komisijos ir tarybos

Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro nuolatinė turto nuomos konkurso komisija

Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro nuolatinės turto nuomos konkurso komisijos sudėtis:

Aimutis Tumalavičius, Ūkio skyriaus administratorius - komisijos pirmininkas;

Lina Žiupkienė, Finansų skyriaus vyriausioji buhalterė - komisijos pirmininko pavaduotoja;

Agnė Rukšienė, Finansų skyriaus buhalterė - komisijos narė-sekretorė;

Justina Pošiūtė, Bendrųjų reikalų skyriaus teisininkė - komisijos narė.

Medicinos etikos komisija nagrinėja sveikatos priežiūros specialistų elgesio ir sveikatos priežiūros specialistų tarpusavio etikos klausimus, kontroliuoja, kaip įstaigoje laikomasi medicinos etikos reikalavimų.

Medicinos etikos komisijos sudėtis:

Pirmininkė - Jolita Mišinytė, Šeimos medicinos skyriaus šeimos gydytoja; el.p. misinyte@utenospspc.lt

Pirmininkės pavaduotoja - Sabina Sergedaitė, Psichikos sveikatos centro gydytoja psichiatrė;

Sekretorė - Jurgita Vanagė, Bendrųjų reikalų skyriaus administratorė;

Nariai:

Asta Urbonienė, Šeimos medicinos skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja;

Božena Repšienė, Šeimos medicinos skyriaus bendruomenės slaugytoja;

Justina Mačerinskienė, Registratūros registratorė. 

MEDICINOS ETIKOS KOMISIJOS 2023 M. DARBO ATASKAITA

MEDICINOS ETIKOS KOMISIJOS 2022 M. DARBO ATASKAITA

MEDICINOS ETIKOS KOMISIJOS 2021 M. DARBO ATASKAITA

Gydymo taryba svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo, naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir kitus klausimus, teikia rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus įstaigos direktoriui.

Gydymo tarybos sudėtis:

Pirmininkas - Arvydas Paleckis, Šeimos medicinos skyriaus šeimos gydytojas; el.p. a.paleckis@utenospspc.lt

Pirmininko pavaduotojas - Ernestas Melnikas, Šeimos medicinos skyriaus šeimos gydytojas;

Sekretorė - Laisvė Stikliorienė, Odontologijos skyriaus gydytoja odontologė;

Nariai:

Loreta Mozūraitienė, Šeimos medicinos skyriaus šeimos gydytoja;

Sabina Sergedaitė, Psichikos sveikatos centro gydytoja psichiatrė;

Marija Pleckevičienė, Šeimos medicinos skyriaus vaikų ligų gydytoja.

 

Slaugos taryba sprendžia slaugos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo klausimus, teikia pasiūlymus dėl slaugos valdymo tobulinimo, teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui slaugos paslaugų kokybės gerinimui.

Slaugos tarybos sudėtis:

Pirmininkė - Zita Sosnovskienė, bendrosios praktikos slaugytoja; el.p. z.sosnovskiene@utenospspc.lt

Pirmininkės pavaduotoja - Janina Jackevičienė, Odontologijos skyriaus gydytojo odontologo padėjėja; 

Nariai:

Vida Kvedarienė, Šeimos medicinos skyriaus vyresnioji slaugytoja-administratorė;

Danutė Kunčiūnienė, direktoriaus pavaduotoja slaugai, Slaugos paslaugų namuose tarnybos bendruomenės slaugytoja;

Jolita Mačerauskienė, Psichikos sveikatos centro psichikos sveikatos slaugytoja-slaugos administratorė, psichikos sveikatos slaugytoja;

 

Darbo taryba - darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises ir atstovaujantis jų interesus.

Darbo tarybos sudėtis:      

Pirmininkė - Aistė Kubiliūnienė, Šeimos medicinos skyriaus bendruomenės slaugytoja;

Sekretorė – Asta Urbonienė, Šeimos medicinos skyriaus bendruomenės slaugytoja;

Nariai:

Loreta Mozūraitienė, Šeimos medicinos skyriaus šeimos gydytoja;

Laisvė Stikliorienė, Odontologijos skyriaus gydytoja;

Zita Sosnovskienė, bendrosios praktikos slaugytoja. 

 

Stebėtojų taryba - užtikrina įstaigos veiklos viešumą ir pataria įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui įstaigos veiklos ir kitais klausimais.

Stebėtojų tarybos sudėtis:

Pirmininkas - Danguolė Šakalytė, Utenos kolegijos Medicinos fakulteto dekanė, d.sakalyte@ukolegija.lt;

Nariai:

Monika Makaveckienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja;

Eligija Židonienė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus gydytoja (vyriausioji specialistė);

Laisvė Stikliorienė, Odontologijos skyriaus gydytoja odontologė.

Raimundas Kelevišius (visuomenės atstovas);

Gydytojų konsultacinė komisija (GKK) – sprendžia laikinojo nedarbingumo ekspertizės ir ginčytinus pacientų gydymo bei tyrimo klausimus, taip pat išduoda asmens sveikatos pažymėjimus ir kitus dokumentus.

Gydytojų konsultacinės komisijos sudėtis:

Pirmininkas – Vidmantas Tamošiūnas, Šeimos medicinos skyriaus vidaus ligų gydytojas; el.p. tamosiunas@utenospspc.lt

Sekretorė – Danutė Kunčiūnienė, direktoriaus pavaduotoja slaugai;

Nariai:

Loreta Mozūraitienė, Šeimos medicinos skyriaus šeimos gydytoja;

Valentinas Linkevičius, Šeimos medicinos skyriaus gydytojas chirurgas.

 

Paramos priėmimo, įvertinimo, paskirstymo komisija

Paramos priėmimo, įvertinimo, paskirstymo komisijos sudėtis: 

Danutė Kunčiūnienė, direktoriaus pavaduotoja slaugai, komisijos pirmininkė;

Lina Žiupkienė, Finansų skyriaus vyriausioji buhalterė, komisijos narė;

Regina Jauniškienė, Finansų skyriaus buhalterė, komisijos narė;

Justina Pošiūtė, Bendrųjų reikalų skyriaus teisininkė, komisijos narė.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-28 14:01