Naujiena

PATALPŲ – PASTATE – POLIKLINIKOJE, ADRESU AUKŠTAKALNIO G. 5, UTENA TURTO VIEŠO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS


2023 09 13

1. Viešoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Nuomotojas arba Turto valdytojas), Aukštakalnio g. 5, Utena, kodas 283839950, viešame nuomos konkurse (toliau – Konkursas) išnuomoja Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro pagal Turto patikėjimo sutartį valdomo nekilnojamąjį turtą patalpas – pastate – poliklinikoje (unikalus numeris 8299-3013-0012, registro Nr. 90/65365, pastatas pažymėtas plane – 1D5p, dalis 1 aukšto koridoriaus (fojė), bendras nuomojamų patalpų plotas – 3 kv. m.), adresu Aukštakalnio g. 5, Utenoje. Turto viešą nuomos konkursą vykdo viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus įsakymu sudaryta viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro nuolatinė turto nuomos konkurso komisija (toliau – Komisija).

2. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys.

3. Dokumentai Konkursui pateikiami lietuvių kalba.

4. Su nuomininku bus sudaroma Savivaldybės turto nuomos sutartis tarp viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro (Nuomotojo) ir patalpų naudotojo (Nuomininko) (pavyzdinė forma patvirtinta Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-21 „Dėl Utenos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“) (pridedama).

5. Viešas nuomos konkursas skelbiamas vietinėje visuomenės informavimo priemonėje, Utenos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.utena.lt bei VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro internetiniame tinklalapyje www.utenospspc.lt.

Turto nuomos viešo konkurso sąlygos

Pavyzdinė turto nuomos sutartis

Paraiška dėl dalyvavimo Utenos rajono savivaldybės turto nuomos konkurse

Paskutinį kartą redaguota: 2023-09-13 09:27