Naujiena

SKELBIAMAS NEKILNOJAMOJO TURTO - PATALPŲ – PASTATE - POLIKLINIKOJE, ADRESU AUKŠTAKALNIO G. 5, UTENA, VIEŠAS NUOMOS KONKURSAS


2023 08 04

1. Viešoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Nuomotojas arba Turto valdytojas), Aukštakalnio g. 5, Utena, kodas 283839950, viešame nuomos konkurse (toliau – Konkursas) išnuomoja Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro pagal turto patikėjimo sutartį valdomą nekilnojamąjį turtą – patalpas – pastate - poliklinikoje (unikalus numeris 8299-3013-0012, registro Nr. 90/65365, pastatas pažymėtas plane 1D5p, inventorinis Nr. 012450), esančias pastato 5 aukšte: 69,48 kv. m (patalpų indeksai 1-526; 1-527; 1-528; 1-529) ir 28,82 kv. m (patalpų indeksai 1-503; 1-502), adresu Aukštakalnio g. 5, Utena (toliau – Patalpos).

2. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti juridiniai asmenys.

3. Dokumentai Konkursui pateikiami lietuvių kalba.

4. Su nuomininku bus sudaroma Savivaldybės turto nuomos sutartis tarp viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro (Nuomotojo) ir patalpų naudotojo (Nuomininko).

5. Nuomojamos patalpos yra penktajame aukšte. Nuomojamų patalpų plotai:

5.1.  69,48 kv. m (patalpų indeksai 1-526; 1-527; 1-528; 1-529);

5.2.  28,82 kv. m (patalpų indeksai 1-503; 1-502).

6. Patalpas galima apžiūrėti nuo 2023 m. rugpjūčio 7 d. iki 2023 m. rugpjūčio 21 d. (imtinai) darbo dienomis, dėl konkretaus patalpų apžiūros laiko kreiptis į viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro Ūkio skyriaus administratorių Aimutį Tumalavičių, telefono Nr. 860794536, el. p. aimutis@utenospspc.lt. Dėl papildomos informacijos kreiptis telefono Nr. (8 389) 44378.

7. Patalpos išnuomojamos licencijuojamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“, teikti. Nuomininkas išsinuomotose patalpose turi teisę užsiimti tik šiame punkte nurodyta veikla.

8. Patalpos nuomojamos į dvi atskiras dalis – 69,48 kv. m ir 28,82 kv. m.

9.  Patalpų nuomos terminas – 5 (penkeriems) metams nuo sutarties pasirašymo dienos.

10. Skelbiama pradinė patalpų nuomos mokesčio 1 kv. m kaina – ne mažesnė kaip 8,00 Eur/mėn. (PVM už patalpų nuomą neskaičiuojamas):

10.1. už 69,48 kv. m nuomos mokesčio kaina – ne mažesnė kaip 555,84 Eur/mėn.;

10.2. už 28,82 kv. m nuomos mokesčio kaina – ne mažesnė kaip 230,56 Eur/mėn.

11. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2023 m. rugpjūčio 22 d. 9.00 val.

Visa informacija yra nurodyta viešo nuomos konkurso sąlygose.

Viešo nuomos konkurso sąlygos

Paraiška dėl dalyvavimo turto nuomos konkurse

Patalpų planas

Pavyzdinė sutartis

Paskutinį kartą redaguota: 2023-08-04 09:52