Naujiena

SKELBIAMI DARBO TARYBOS RINKIMAI


2023 10 24

VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre organizuojami rinkimai į darbo tarybą (pasibaigus darbo tarybos kadencijai). Darbo tarybą sudarys 5 nariai, renkami 3 metų kadencijai.
Darbo tarybos pagrindinė funkcija – atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių reguliarų (bent kartą per metus) informavimą ir tarpusavio konsultavimąsi dėl darbuotojams aktualių darbdavio sprendimų, taip pat dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų.
Dalyvavimas darbo tarybos veikloje yra savanoriškas, darbo tarybos nariu gali būti išrinktas tik to pats pageidaujantis asmuo, jei darbuotojai visuotinio balsavimo metu pareiškia jam pasitikėjimą ir išrenka jį į darbo tarybą.
Darbo tarybos nario funkcijos gali būti atliekamos darbo metu, paliekant darbuotojo įprastą darbo užmokestį. Dalyvavimas darbo tarybos veikloje nėra papildomai apmokamas.

RINKIMŲ DATA
Darbo tarybos rinkimus numatoma vykdyti 2023 m. gruodžio 11-12 dienomis.

DALYVAVIMAS RINKIMUOSE
Siūlyti kandidatus ir balsuoti rinkimuose turi teisę visi darbuotojai, kurie iki rinkimų dienos dirba Utenos PSPC ilgiau kaip 3 mėnesius. Kiekvienas darbuotojas iki 2023 m. lapkričio 20 d. gali pasiūlyti po vieną kandidatą. Kandidatais turėtų būti siūlomi tik tie darbuotojai, kurie raštiškai išreiškė sutikimą būti kandidatu ir kurių darbo santykiai su darbdaviu (Utenos PSPC) trunka ilgiau kaip 6 mėnesius.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Jei turite klausimų dėl darbo tarybos rinkimų organizavimo, prašome kreiptis į Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkę Vidą Kvedarienę el. paštu v.kvedariene@utenospspc.lt

Paskutinį kartą redaguota: 2023-11-16 14:13