Projektas Nr. LLI-213 Latvijos ir Lietuvos medikų bei gelbėtojų komandų sąveikos, gebėjimų stiprinimas ir bendrų pavojų mažinimas likviduojant incidentus griuvus pastatui / ResCo

  • Titulinis
  • Nuorodos
  • Projektinė veikla
  • Projektas Nr. LLI-213 Latvijos ir Lietuvos medikų bei gelbėtojų komandų sąveikos, gebėjimų stiprinimas ir bendrų pavojų mažinimas likviduojant incidentus griuvus pastatui / ResCo

     Utenos PSPC projekte numatomos lėšos – 129 020 EUR, ( iš jų 109 667 EUR sudaro ES finansuojamos lėšos).

              Dalyvavimo projekte tikslai ir numatomi rezultatai:                                                                                                                 

-          pasirengti laiku ir tinkamai reaguoti sugriuvus pastatui pasienio regione;

-          tobulinti vaikų darželių ir pradinių mokyklų darbuotojų žinias, kaip elgtis įvykus nelaimėms;

-          atnaujinti įrangos bazę ir didinti teikiamų paslaugų apimtis bei kokybę;

 

2016 m. rugpjūčio 5 d. pateikta projekto Nr. LLI-213 Latvijos ir Lietuvos medikų bei gelbėtojų komandų sąveikos, gebėjimų stiprinimas ir bendrų pavojų mažinimas likviduojant incidentus griuvus pastatui / ResCo (toliau – Projektas) paraiška.

2017 m. sausio 23-24 dienomis vykusiame 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – Programa) Priežiūros komiteto posėdyje buvo patvirtintas sprendimas skirti Programos finansavimą Projekto įgyvendinimui.

2017 m. kovo 16 d. Latvijos Respublikos Aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija, veikianti kaip Programos Vadovaujančioji institucija (toliau – Programos Vadovaujanti institucija) galutinai patvirtino Europos regioninės plėtros fondo lėšų (473 424,89 Eur) skyrimą Projekto įgyvendinimui.

2017 m. kovo 20 d. Programos Vadovaujančioji institucija ir Projekto pagrindinis partneris Latvijos Greitosios medicininės pagalbos tarnyba pasirašė Paramos sutartį.

2017 m. balandžio 27 d. Daugpilyje (Latvijos Respublika) įvyko Projekto atidarymo renginys. Jame dalyvavo Projekto pagrindinio partnerio – Latvijos Greitosios medicininės pagalbos tarnybos ir Projekto partnerių – Latvijos Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos bei VšĮ „Utenos Pirminės sveikatos priežiūros centras” atstovai, svečiai. Renginio metu buvo aptarti Projekto partnerių įsipareigojimai įgyvendinant Projektą, siekiami tikslai ir laukiami rezultatai. (dalyvių nuotrauka)

Pranešimas spaudai

Utenos apskrities ir Latvijos Respublikos Latgalos regiono medikai bei ugniagesiai gelbėtojai, siekdami stiprinti saugumą ir pasirengimą reaguoti į nelaimes, pradėjo bendradarbiauti įgyvendinant tarptautinį projektą „Latvijos ir Lietuvos medikų bei gelbėtojų komandų sąveikos, gebėjimų stiprinimas ir bendrų pavojų mažinimas likviduojant incidentus griuvus pastatui” (toliau – Projektas). Projekto metu VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Utenos PSPC) atnaujins įrangos bazę, įsigyjant naują greitosios pagalbos automobilį. Dalyvavimas projekte Utenos PSPC suteiks galimybę pagerinti greitosios pagalbos paslaugas dalinantis žiniomis tarp projekto partnerių ir padidins Utenos PSPC teikiamų paslaugų apimtis ir jų kokybę. Taip pat bus vykdoma prevencinė veikla mokant ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų personalą ir vaikus kaip elgtis įvykus nelaimei, ruošiamasi bendriems veiksmams atsitikus nelaimei pasienio regione.

2017 m. balandžio 27 d. Daugpilyje jau įvyko Projekto atidarymo renginys. Renginio metu buvo aptarti Projekto partnerių įsipareigojimai įgyvendinant Projektą, siekiami tikslai ir laukiami rezultatai.

Projektas yra parengtas pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, kuri siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi, padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Projektą Utenos PSPC įgyvendina kartu su pagrindiniu partneriu – Latvijos valstybine greitosios medicininės pagalbos tarnyba bei projekto partneriais – Latvijos valstybine priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir Utenos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba.

 Bendra Projekto įgyvendinimo vertė yra 556 970,47 EUR, iš kurių 473 424,89 EUR sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Projekto metu Utenos PSPC skirta 129 020,00 EUR, iš kurių 109 667,00 EUR (85 proc.) sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Šis Projektas įgyvendinamas nuo 2017 m. balandžio 1 d iki 2019 m. kovo 31 d.

Daugiau informacijos apie Projektą galite rasti Utenos PSPC tinklapyje www.utenospspc.lt

 

 Pranešimą parengė: Gediminas Juodis  VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro darbų saugos ir sveikatos  specialistas tel. (8 698) 75223 el. p. gediminas@utenospspc.lt

 

 Už šio pranešimo spaudai turinį atsako VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras, jis neatspindi Europos Sąjungos nuomonės

Latvijos Respublikoje 2017 m. spalio 5 d. įvyko Projekto darbo grupių susitikimas. Susitikime dalyvavo du Utenos PSPC darbuotojai. Prieš susitikimą darbo grupių nariai susitiko Kalkūnės miestelyje (Daugpilio regionas).Jame 2018 metų rugpjūčio 21-23 dienomis vyks lauko pratybos, kurių metu keturios Projekte dalyvaujančios institucijos (ugniagesiai gelbėtojai bei medikai iš Daugpilio regiono ir Utenos apskrities) treniruosis bendrai vykdyti gelbėjimo darbus sugriuvus pastatui. Po numatytos  lauko pratybų vietos apžiūros, susitikimo dalyviai nuvyko į Sventę, kur  vyko darbo grupių pasitarimas. Už pratybų organizavimą atsakingos darbo grupės „ResCo” nariai aptarė pratybų planavimo eigą, užduotis, kurios turėtų būti atliktos iki kito darbo grupės susitikimo.  Po šios darbo grupės susitikimo, vyko kitos projekto darbo grupės „Prevencija” susitikimas. Tai jau buvo antras šios grupės susitikimas . Buvo pažymėta, kad pasirengimas prevenciniams renginiams, kurie prasidės 2018 m. balandžio mėnesį, vyksta pagal planą. Buvo aptarti ir tolimesni bendri veiksmai projekte numatytos prevencinės veiklos įgyvendinimui.

2017 m. lapkričio 16 d. UAB „Commercial transport service” VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui pristatė pagal 2017 m. liepos 28 d. su įmone pasirašytą sutartį įsigytą Volkswagen Transporter GMP automobilį su medicinos įranga.

2017 m. lapkričio 9 d. Utenos PSPC iš  pirmojo lygio finansinės kontrolės institucijos UAB „Audit&Accouting” gavo ataskaitą apie Projekto išlaidų teisėtumo bei panaudojimo teisingumą, kuriama patvirtinta, kad visos Projekto pirmojo ataskaitinio laikotarpio metu patirtos išlaidos atitinka Programoje nustatytus reikalavimus.

2018 m. sausio 25 d. Latvijos Respublikos sostinėje Rygoje įvyko seminaras „Kaip tinkamai bendrauti su visuomene“, kurį organizavo Latvijos Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Susitikime dalyvavo trys Utenos PSPC darbuotojai. Pirmojoje seminaro dalyje lektorius iš Rygos universiteto Martinš Daugulis pristatė kalbėjimo viešumoje ypatumus ir pasidalino savo patirtimi šioje srityje. Antrojoje dalyje daugiau dėmėsio buvo skirta bendravimui renginiuose, kurie skirti vaikams. Apie vaikus ir jų suvokimą, apie tai, kaip reikėtų bendrauti su vaikais, kad informacija, kurią mes norime jiems pateikti, būtų išgirsta pasakojo Rygos technikos universiteto Humanitarinio instituto profesorius Alvars Baldinš. Pastaroji tema buvo ypač svarbi mūsų darbuotojams, kadangi jau šių metų balandžio mėnesį Utenos PSPC darbuotojai kartu su Utenos APGV pareigūnais  pradės prevencinių renginių ciklą darželiuose ir pradinio ugdymo mokymo įstaigose – jų iš viso šiais metais bus aplankyta dvidešimt. Apsilankymų metu mokymo įstaigų personalas bus mokomas, kaip elgtis atsitikus nelaimei, įstaigoms bus dalinami mokomieji plakatai. Šias ugdymo įstaigas lankantiems vaikams bus dovanojamos spalvinimo knygelės, kurias spalvindami vaikai sužinos, ką reikėtų daryti atsitikus nelaimei.

2018 metų balandžio 4 d. Utenos apskrityje prasidėjo Projekte numatytų prevencinių renginių ciklas, kurio metu ugniagesiai gelbėtojai kartu su medikais padėjo lankyti ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigas, kurių metu mokymo įstaigų personalas bus mokomas, kaip elgtis atsitikus nelaimei, įstaigoms dalinant informacinius plakatus. Vaikams dalinamos spalvinimo knygelės, kurias spalvindami vaikai sužinos, ką reikėtų daryti atsitikus nelaimei. Prevencinių renginių metu bus aplankyta 20 ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokymo įstaigų Utenos rajone.

2018 m. balandžio 5 d. Utenoje įvyko Projekto darbo grupės „ResCo“ narių susitikimas. Susitikimą organizavo Utenos PSPC, kaip projekto partneris. Dalyvavo Latvijos priešgaisrinės tarnybos, Latvijos greitosios medicinos pagalbos ir Utenos APGV darbuotojai. Ši darbo grupė rengia 2018 m. rugpjūčio 21-23 dienomis Kalkūne (Latvijos Respublika, Daugpilio regionas) įvyksiančias bendras Projekto dalyvių lauko pratybas, kurių metu keturios Projekte dalyvaujančios institucijos (ugniagesiai gelbėtojai bei medikai iš Daugpilio regiono ir Utenos apskrities) treniruosis bendrai vykdyti gelbėjimo darbus sugriuvus pastatui. Susitikimo dalyviai aptarė pasirengimo pratyboms eigą, kitus su pratybomis susijusius klausimus. nuotraukos

2018 m. rugpjūčio 21-23 dienomis Kalkūne (Latvijos Respublika, Daugpilio regionas) vyko bendros Projekto dalyvių lauko pratybos, kurių metu keturios Projekte dalyvaujančios institucijos (ugniagesiai gelbėtojai bei medikai iš Daugpilio regiono ir Utenos apskrities) treniravosi bendrai vykdyti gelbėjimo darbus sugriuvus pastatui. Iš Utenos PSPC dalyvavo dvi GMP brigados. Pratybų metu buvo aptarta tarpusavio bendradarbiavimo klausimai, pratybų eiga buvo filmuojama, ir šių pratybų pagrindu bus sukurtas mokomasis filmas. nuotraukos

Mokomasis filmas

Uždarymas

Uždarymo foto

Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-24 14:08