Projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Utenos rajone“

VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS         

PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

CENTRAS                                                           

                            

Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.1.3-CPVA-R-609  priemonę „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ 2019 m. gegužės 29 d. Viešoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras ir Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-91-0008 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Utenos rajone“ Finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią projektui skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – padidinti pirminės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumą Utenos rajono gyventojams.

Projekto įgyvendinimo metu numatomos priemonės, gerinančios sveikatos priežiūros efektyvumą vaikų ligų bei sveiko senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse. Numatyta įrengti vaikų odontologijos, odontologinio rentgeno, šeimos gydytojo, procedūrinio ir  priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo ir tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS, angl. directly observed treatment short course)  kabinetus.

Fizinės infrastruktūros, skirtos pacientams su specialiais neįgaliųjų poreikiais gerinimui numatoma  įrengti neįgaliųjų poreikiams tinkantį liftą. Didėjančiam slaugos paslaugų namuose poreikiui, siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę numatoma įsigyti reikalingą medicinos įrangą bei  transporto priemonę pacientų aptarnavimui namuose.

Bendra projekto vertė 294.117,65 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019-05-30 – 2020-11-30.

 

 

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-08 13:53