PSDF lėšomis finansuojamos (nemokamos) paslaugos

VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Centras) teikiamos PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamos paslaugos

Vadovaujantis sutartimis su Panevėžio teritorine ligonių kasa, Centre teikiamos nemokamos, PSDF lėšomis kompensuojamos, paslaugos:

  • pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Šios paslaugos teikiamos visiems pacientams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir yra prisiregistravusių prie Centro gyventojų sąraše;
  • būtinoji medicinos pagalba. Ši pagalba teikiama nemokamai visiems nuolatiniams gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, ar ne. 

Būtinoji medicinos pagalba taip pat teikiama ir užsienio šalių piliečiams. Tam, kad Europos Sąjungos šalių pilietis galėtų pasinaudoti šia teise, jis turi pateikti galiojančius asmens tapatybę ir draustumą valstybiniu sveikatos draudimu patvirtinančius dokumentus – Europos sveikatos draudimo kortelę, ją laikinai pakeičiantį sertifikatą arba pažymą E123 ar DA1 (šios pažymos patvirtina asmens teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, teikiamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe). 

Kitų užsienio šalių piliečiai, neturintys Europos sveikatos kortelės, už būtinąją pagalbą turėtų susimokėti pagal LR sveikatos apsaugos ministro patvirtintas šių paslaugų bazines kainas.  

Asmenims, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos karinių veiksmų, ir pateikusiems Migracijos departamento registracijos centre suteiktą elektroninės sveikatos istorijos (ESI) kodą, teikiamos sveikatos priežiūros, paslaugos, kurių nesuteikus paciento sveikatos būklė galėtų pablogėti tiek, kad jiems prireiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų; taip pat nėštumo priežiūra; imunoprofilaktika nuo COVID-19 koronaviruso infekcijos;  nepilnamečių profilaktinis patikrinimas ir skiepijimas pagal Lietuvoje galiojantį vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių.

Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, išskyrus būtinąją medicinos pagalbą, teikiamos tik patikrinus, ar asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu. 

Pasitikrinti, ar esate apdraustas, galite Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje www.vlk.lt. 

Išsamiai su PSDF lėšomis kompensuojamomis paslaugomis galite susipažinti čia:

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ (NEMOKAMŲ) ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojami laboratoriniai tyrimai  

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Paskutinį kartą redaguota: 2023-04-20 12:40