Pranešk apie korupciją

PRANEŠKITE APIE KORUPCIJĄ

VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Centras), siekdamas užkirsti kelią bet kokiam nesąžiningam ar neetiškam Centro darbuotojų elgesiui bei užtikrinti, kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos visiems pacientams vienodai kokybiškai, neišskiriant jų teisinės, socialinės padėties, neįgalumo, lyties, tikėjimo, įsitikinimų, amžiaus ar kitų savybių, taip pat ugdydamas gydytojų ir kitų Centro darbuotojų profesinį objektyvumą, nešališkumą bei sąžiningumą, įgyvendina korupcijos prevencijos priemones asmens sveikatos priežiūros srityse ir skatina visuomenę būti pilietiškais ir pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus. Visuomenės supratingumas ir palaikymas būtinas siekiant mažinti ir šalinti korupcijos apraiškas sveikatos sistemoje.

APIE KORUPCIJOS ATVEJĮ GALITE PRANEŠTI:

1. Centrui:

  • Centro atsakingam asmeniui už korupcijos prevenciją ir kontrolę – Jurgitai Vanagei, 300 kab., tel. (8 389) 63770, el. paštu: jurgita.vanage@utenospspc.lt.
  • Centro vidiniu kanalu – tel. (8 389) 63770, el. p. pranesk@utenospspc.lt, atvykus į Centro 300 kab.
  • Paštu, atsiunčiant pranešimą adresu Aukštakalnio g. 5, 28151 Utena (siunčiant pranešimą paštu po Centro pavadinimu nurodoma žyma „Pranešimas apie pažeidimą“).

 2Specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT):

  • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt;
  • palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia" ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją";
  • visą parą veikiančiu „karštosios linijos" telefonu (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis).

 3. Policijai bendruoju pagalbos numeriu 112 arba adresu https://www.epolicija.lt/report

 4. Sveikatos apsaugos ministerijai:

 

KREIPIANTIS RAŠTU PRAŠOME NURODYTI:

  • vardą, pavardę;
  • gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą (atsakymui pateikti);
  • Centro darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;
  • veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingus faktus.

 

Kreiptis reiktų tuo atveju, jei manote turį žinių arba pagrįstų įtarimų apie Centro darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Pranešėjams anonimiškumas garantuojamas.

Pažymėtina, kad teisė tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas suteikta tik Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT), todėl visi kreipimaisi norminių teises aktų nustatyta tvarka bus perduodami jai.

Atkreipiame dėmesį, kad norminiais teisės aktais baudžiamoji atsakomybė numatyta ir už šmeižtą bei melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 str., 236 str.).

Paskutinį kartą redaguota: 2023-04-26 10:22